Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 31 januari 2020 beslutat att godkänna överenskommelsen med staten om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025, samt att i en skrivelse informera regionerna och kommunerna om överenskommelsen.

Ladda ned överenskommelsen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.