Publicerad 28 januari 2022

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Denna överenskommelse syftar till att stimulera till regionala insatser som bidrar till förbättringar i form av kortare väntetider. Det finns fortsatt stora behov av att fokusera på insatser som syftar till att korta väntetiderna. Covid-19-pandemin har påverkat och fortsätter att påverka vården. En följd av den enorma omställning som hälso- och sjukvården har behövt göra under pandemin är att fler patienter har fått vänta längre på vård.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.