Publicerad 23 december 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Läkemedelsförmånerna 2022

Överenskommelsen följer de principer som gällt för tidigare överenskommelser och innebär bl.a. att ersättningen till regionerna för 2022 fastställs genom ett ömsesidigt accepterande av att Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos utgör bas för ersättningen, såväl för förmånerna som för läkemedel vid behandling av hepatit C. I överenskommelsen konstateras vidare att parterna ser behovet av en översyn av nuvarande system för finansiering av läkemedel, bl.a. utifrån vad som anfördes av Läkemedelsutredningen som genomfört en övergripande översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. För 2022 års överenskommelse gäller prognosen som fastställdes i oktober 2021. SKR bereds möjlighet att löpande följa prognosarbetet och att lämna synpunkter. I det arbetet medverkar även sakkunniga från flera regioner.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.