Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 december 2020 beslutat att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021, samt
att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.