Publicerad 1 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en God och nära vård 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 29 januari 2021 beslutat

  • att för SKR:s del, godkänna överenskommelsen God och nära vård 2021 – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, samt
  • att i en skrivelse informera regionerna och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) om överenskommelsen.
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.