Publicerad 23 december 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om Äldre - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022

Överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitalisering. ”Överenskommelse äldre – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”. Nya arbetssätt med digitalt stöd behövs. Det finns ett stort intresse bland kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter men också stora utmaningar. Kommunerna har begränsade resurser och det finns behov av kompetenshöjande insatser och erfarenhetsutbyte. För att uppnå goda resultat på området behövs samverkan mellan staten och kommunerna.

Ladda ner överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.