Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse mellan staten och SKR inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 december 2020 beslutat att för sin del godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. Och att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.