Publicerad 14 september 2021

Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

I Promemorian föreslås ett nytt parallellt offentligt studiestödsystem. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR