Publicerad 28 oktober 2022

Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33 )

Betänkandet tar upp flera förändringar för att underlätta och snabba på tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och hur verksamhetsförändringar ska hanteras snabbare. Betänkandet innehåller också förslag som syftar till att få moderna miljövillkor för miljöfarliga verksamheter. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom vissa och avvisar andra av utredningens förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.