Publicerad 20 januari 2017

Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR