Publicerad 30 mars 2016

Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR