Publicerad 10 juni 2022

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens verksamhet avseende hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Dock gäller de informationsstärkande åtgärderna för hela socialtjänstens verksamhet. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom de lagändringar som promemorian föreslår men ser behov överväganden i vissa avseenden.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.