Publicerad 1 april 2021

Nedstängningsstöd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att ett nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd införs. SKR lämnar också vissa synpunkter på utformningen av stödet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.