Publicerad 16 mars 2018

Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.