Publicerad 15 juni 2018

Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR