Publicerad 10 mars 2017

Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR