Publicerad 25 maj 2018

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR