Publicerad 15 juni 2018

Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR