Publicerad 26 januari 2016

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.