Publicerad 14 september 2018

Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR