Publicerad 15 juni 2018

Lån och garantier för flera bostäder (SOU 2018:108)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR