Publicerad 15 oktober 2021

Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Betänkandet föreslår att det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunernas brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås heta lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete och träda i kraft den 1 januari 2023.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR