Publicerad 18 april 2021

Kommunalt ansvar för insamling och material-återvinning av returpapper

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR