Publicerad 15 oktober 2021

Klimatdeklarationer

SKR är positiva till förslagets ambitioner och håller med om att klimatdeklarationer kan synliggöra klimatpåverkan från resor och öka medvetenheten om resors klimatpåverkan. SKR anser också att det finns en rad frågeställningar som behöver besvaras innan förslaget om klimatdeklarationer kan gå vidare.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.