Publicerad 1 april 2021

Inspel till aviserad utredning om ekonomiskt bistånd

Regeringen har i samband med budgetpropositionen för 2021 aviserat att en utredning ska tillsättas om incitamenten att gå till arbete från försörjningsstöd samt om försörjningsstödet ska kunna göras beskattningsbart för att minska marginaleffekterna.

SKR ser positivt på en sådan utredning, men menar att det behövs en bredare utredning än aviserat. I skrivelsen presenteras de delar som SKR menar att den aviserade utredningen bör kompletteras med. Utredningen skulle med nedanstående punkter kunna bidra till att utveckla kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd och
samspelet med den statliga nivån – ytterst för att uppdatera ekonomiskt biståndet utifrån aktuella behov och utvecklingen.

Ladda ner skrivelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR