Publicerad 28 oktober 2022

I mål - Vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)

Betänkandet tar i huvudsak upp ett antal förslag och bedömningar till åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak tillstyrker förslagen men samtidigt visar på de konsekvenser som förslagen kan få för huvudmännen.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.