Publicerad 18 november 2016

Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR