Publicerad 22 februari 2022

Hemställan statligt stöd till de icke statliga flygplatserna för att säkerställa samhällsviktigt flyg och tillgänglighet i hela landet

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR