Publicerad 22 februari 2022

Hemställan om införande av en lag om kommuners
prioriteringar under covid-19-epidemin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemställer om att regeringen skyndsamt till riksdagen överlämnar ett förslag till en tillfällig lag som ger kommuner möjlighet att inom framför allt socialtjänsten göra nödvändiga prioriteringar under den pågående covid-19-epidemin.

Ladda ner [Typ av handling] (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.