Publicerad 22 februari 2022

Hemställan om förskjutet ikraftträdande av lagändringar i hälso - och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (PSL) (bastjänstgöring)

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.