Publicerad 22 februari 2022

Hemställan om återinförande av tillfälligt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden 

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR