Publicerad 1 april 2021

Hemställan om ändrade regler i kommunallagen avseende valbarhet av revisorer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemställer om att regeringen snarast initierar en förändring i kommunallagens regler avseende valbarhet av revisorer. Nuvarande regelverk innebär att revisorer riskerar att uteslutas vid val till fullmäktige
för kommande mandatperiod.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.