Publicerad 22 april 2022

Hemställan gällande utredningen Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik

SKR anser att det är angeläget med ett säkerställande av att den pågående utredningen Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik S 2021:01 får förutsättningar att leverera ett resultat som är långsiktigt och hållbart. En rättslig reglering för utlämnande av försäljningsstatistik för hela läkemedelsmarknaden är nödvändig och med utredningens nuvarande uppdrag, tidsram och resurser bedömer SKR att det inte finns tillräckliga förutsättningar för detta.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR