Publicerad 21 juni 2021

Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att begränsa tillgång till nikotin. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag och framför synpunkter beträffande finansiering och stöd till kommunerna för tillsyn av nikotinprodukter.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.