Publicerad 10 juni 2022

Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)

Slutbetänkandet tar i huvudsak upp frågor om ansvarsförhållanden, planering av beredskap och samverkan. Avsikten är att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.