Publicerad 31 mars 2021

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU:2020:47)

SKR delar utredningens uppfattning att de större förslag om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan
föregående behovsprövning som utredningen presenterar tillsammans bildar en helhet i vilken de olika delarna är beroende av och förutsätter varandra, men SKR för även fram kompletterande förslag som saknas i utredning

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.