Publicerad 13 september 2021

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd - för flexibilitet, omställnings-förmåga och trygghet på arbetsmarknaden

I promemorian redovisas författningsförslag för att kunna införa ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd i linje med den principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som tecknats mellan parterna.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.