Publicerad 21 september 2021

God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om stärkta förutsättningar för primärvården som första linje för att möta befolkningens psykiska ohälsa. Kansliets förslag är att SKR i stor utsträckning delar den bild som beskrivs av utredningen.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.