Publicerad 1 april 2021

Genomförande av EU:s engångs-plastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

SKR är positiv till att det föreslås införas nytt producentansvar för de aktuella engångsprodukterna av plast.

Det är bra att producenterna ska ersätta kommunerna för de kostnader dessa har för att hantera nedskräpningen och den administration som följer av rapportering för insamlade skräpmängder.

Genom att placera nedskräpningskostnaderna där de hör hemma - hos producenterna - skapas incitament för producenterna att ta fram produkter som inte innehåller plast.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.