Publicerad 28 januari 2022

Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

Betänkandet tar i huvudsak upp insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter covid-19-pandemin, dels möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR