Publicerad 9 juni 2017

Förslag till lag om ersättning till personer som fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR