Publicerad 15 juni 2018

Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR