Publicerad 31 mars 2021

Föreskrifter till covid -19 lagen

SKR stödjer att framtagande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och lagens
ikraftträddare har påskyndats.

Det är bra att Folkhälsomyndigheten tar fram dessa föreskrifter så att det blir tydligare kring lagen (2021:ZZ) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:XX) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

SKR tillstyrker förslagen men har ett antal förslag på förtydliganden. Förbundet önskar bland annat att konsekvensutredningen kompletteras med en tydligare beskrivning av om vilken effekt den ekonomiska påverkan på kommuner och regioner får för olika verksamheter, samt i förekommande fall ersätter merkostnader och intäktsförluster. Därtill vill SKR understryka, vilket också sker i konsekvensanalysen till föreskriften, att åtgärder som sätts in måste vara proportionerliga och att de givetvis måste avvägas efter behoven samt barn och ungs behov av fysisk aktivitet.

SKR dock betona vikten av att de föreslagna bemyndiganden används restriktivt och bara i situationer där andra åtgärder inte bedöms tillräckliga för att motverka smittspridning

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.