Publicerad 18 april 2021

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare (Ju2020/04130)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker författningsförslagen i promemorian. SKR lämnar därutöver vissa kommentarer.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.