Publicerad 9 juni 2017

Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt icke-farligt byggnads- och rivningsavfall

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR