Publicerad 26 april 2021

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3-5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barns språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller nyanlända barn.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.