Publicerad 28 januari 2022

EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Regeringen har bett att få synpunkter på EU-kommissionens förslag till ändring av förordning (nr 1315/2013) om transeuropeiska nätverk, TEN-T, inför den kommande förhandlingen i rådet som förväntas starta i början av januari 2022. Förslaget är en del i det mobilitetspaket, ”Efficient and green mobility package” som presenterades i december 2021 som en följd av den nya europeiska gröna given och strategin för hållbar och smart mobilitet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR