Publicerad 11 mars 2022

Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Ladda ner remissvar (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR