Publicerad 1 april 2021

Ett producentansvar för textil SOU 2020:72

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiv till att det införs ett producentansvar för textil. Emellertid anser SKR att utredningen har underskattat de
kostnader kommunerna kommer att få ta och som föreslås finansieras via taxa.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.