Publicerad 17 september 2021

Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)

Betänkandet innebär att mycket omfattande förändringar av regelverket för bygglov föreslås med bl.a. ett nytt 9 kap. i plan- och bygglagen samt ett nytt 6 kap. i plan- och byggförordningen. Förändringarna rör bl.a. lovplikten och regler för handläggning av ärenden.

Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom delar av utredningens förslag men att de delar som rör lovplikten behöver ses över och förslagen finansieras.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR